Wizard Mozaic

Antal plantor: 3


Kruka # Fönster
Placering: Balkongen

2020-06-19 – Plantering
Planterar en fröplanta i större kruka och hänger på gallret till fönstret.


Kruka # Blomlåda 2
Placering: Balkongen

2020-06-19 – Plantering
Planterar en fröplanta i blomlåda. Jord och lecakulor.
Står med Rainbow Red Velvet, Wizard Coral Sunrise och Fairway Orange

2020-08-31


Kruka # Stor lerkruka
Placering: Balkongen

2020-06-25 – Plantering
Planterar en fröplanta i stora lerkrukan med jord och lecakulor.
Står med: Fairway Orange och Wizard Coral Sunrise


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *