Rensning i frölådan

Dagen har kommit när det är dags att ge upp på fröer som inte vill visa sig.
Av 12 frön är det bara fem som kommit upp.

Slängda idag är:
NN från Avatar (#11)
NN från Avatar (#9)
Wizard Jade (#13)
NN från Marble och Twist & Twirl (#4)
NN från Bonus (#16)
NN från Bonus (#12)

Kvar har vi:
NN från Avatar (#14)
Wizard Jade (#15)
Wizard Golden (#7)
Wizard Golden (#6)
NN från Bonus (#17)

Avatar #14:

Wizard Jade # 15:

NN från Bonus #17:

Wizard Golden #7:

Wizard Golden #6:

Läs hela serien

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *