Palettblad

Hot Embers

Dokumentation över Palettblad – Hot Embers…

Spitfire

Dokumetation över Palettblad – Spitfire…

Pinata

Dokumentation över Palettblad – Pinata…

Redhead

Dokumentation över Palettblad – Redhead…

Wizard Jade

Dokumentation över Palettblad – Wizard Jade…

NN från Bonus

NN bonus är en frömix som jag fick med när jag köpte andra fröer. Påsen var märkt Bonus, där…