NN från Dominatrix

Antal plantor:


2020-10-18 Frösådd
Sått fem (ev. fler) frön köpa från privatperson. I såkruka med jord och perlit i botten och såjord på toppen. Står i sålåda med bevattningsmatta.
Såkruka # 22 (ev. 2 frön), 11, 24, 25, 13 (ev. 2 frön)

2020-11-22 – 7 plantor
Alla frön tog sig, har nu 7 plantor att hålla reda på. Än så länge är rätt lika andra jag har, men det brukar ju förrändras.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *