Koll på fröodlingen

När man har köpt fler sorters palettbladsfrön och tycker det är så roligt att så och se det växa, då blir det lätt många plantor att hålla reda på. För att få ordning på röran märkte jag upp mina torvbriketter med frön med en liten flagga gjord av washitejp.

Varje sort fick ett eget mönster, jag hade 10 olika sorter i år. Ett löpnummer gjorde att jag kunde hålla reda på frön och ev sticklingar. Jag antecknade nummret, datum för sådden och vilken sort. Sedan kunde jag följa från frö till fullstor planta genom nummret. Varje gång jag gjorde en förändring, flyttade från växthus till liten kruka, planterade i större kruka, toppade etc, så gjorde jag en anteckning med numret som referens. Jag kunde då även se vilka sticklingar som kom från vilken planta.

När mitt lilla frö vuxit sig så stort att det stod i egen kruka på fönsterbrädan bytte jag löpnummer från frölängden till min kruklängd. (Varje kuka har ett löpnummer så att jag vet när jag köpte plantan, varifrån, och liknande information)

Detta är kanske lite invecklat, men när jag sådde mitt 99:e frö så var jag ganska glad att jag kunde anteckna och följa. Jag kan nu i efterhand även se vika sorter som grodde bra och vilka som inte gjorde det. På så sätt vet jag var jag inte ska köpa från nästa år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *