Bevattning med sugrör

Jag föredrar att vattna mina plantor underifrån, oftast genom att lyfta på innerkruka och hälla en skvätt vatten i ytterkrukan. Detta för att dra ned plantans rötter i krukan så att den står stadigare, men också för att minska eventuella sorgmygg som gräver sig ned i fuktig jord. Vattnar du underifrån så hålls ytan på jorden fuktig.

När jag driver upp många fröplantor, så använder jag plastmuggar som krukor vid omskolning. Detta funkar då plantan fortfarande växer och det inte är en permanent kruka. De står fortfarande kvar i min bebishylla.
Problemet blir ju att kunna vattna, muggarna är för hårda för att göra hål i botten på, och det är här sugrören kommer in i bilden. Jag sticker ned sugrör i jorden och vattnar med hjälp av en spruta genom sugröret.

Det är enkelt att göra dessa med hjälp av grova sugrör, lite gasbinda, sax och tejp.

Mät hur långt ditt sugrör ska vara genom att hålla det mot din kruka. Det ska sticka upp en liten bit ovanför jordytan men inte gå hela vägen ned i botten på krukan.

Klipp till en bit gasbinda och tejpa fast det mot ena änden av suröret. Denna del ska ned i jorden. Gasbindan är där för att låta vattnet rinna ut i jorden, men inte låta jorden hamna i sugröret när du trycker ned det.

I bland trycker jag ned sugröret i efterhand och ibland får jag med det när jag planterar. Det varierar och båda metoderna funkar lika bra.

Vid vattning använder jag en doseringsspruta på 5 ml som jag drar upp vatten i. De finns på apoteket bakom kassan.

Jag använder samma teknik med sugrör när jag gör en plantering i en skål eller liknande. Även där är det svårt att vattna underifrån, men ett par sugrör nedstuckna och gömda under bladen så går det bra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *